סיכום פרוטוקולים ישיבות ועד אגודה וועד מקומי מס' 6 - 05/02/20

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פרוטוקול ועד מקומי - מס 6 - 05-02-20

סיכום פרוטוקול ועד אגודה -6 - 05.02

שלום, מצ"ב סיכום פרוטוקולים ישיבות ועד אגודה וועד מקומי מס' 6 - 05/02/20. שימושכם.