עדכון פיתוח גמר שלוחה ב

ועד הנהלה • כניסות

שלום רב,

ביום רביעי בבוקר התקיימה פגישה בין נציגי המזכירות ובין נציגי חברת ארזים בהשתתפות המנכ"ל הנכנס של החברה.

בפגישה הצגנו את כל הפערים הקיימים לאור השתלשלשות האירועים שהתרחשו במהלך השנה האחרונה ובכל מה שהתנהל בעניין תכניות הגמר . מנכ"ל ארזים הקשיב לדברינו והתחייב להכנס לעובי הקורה ולבדוק כל פער ולחזור אלינו עם תשובה ו/או הצעה לפתרון.

הוסכמו שלושת אבני הדרך שהצגנו, בהם יש לטפל בו זמנית כדי שנוכל להתקדם באופן שכל הנושאים יקבלו מענה נכון ומחייב:

1) הצגה לעיון של "תיק פרוייקט" מלא ומעודכן ואח"כ הכנה לאישורים הנדרשים-באחריות ארזים .

2) הכנת תכנית עבודה ולו"ז למסירת תשתיות (חשמל, מים, ביוב וכו ) ליישוב ולמועצה-באחריות ארזים

3) עמידה בהתחייבויות חוזיות הנוגעות לשלוחה ב' בלבד-באחריותינו לעבוד מול ארזים.

בתום הפגישה ולאור הפערים שהוצגו נגזרו והוסכמו לוחות זמנים להתקדמות על פי אבני הדרך .

פגישה הבאה נקבעה (ע"י ארזים) ל 20/12/18.

כפי שהתחייבנו בעבר כך חשוב לנו לחזור ולציין זאת שוב: אנו עושים, ונמשיך לעשות, כל שנדרש כדי לא לעכב שום שלב בתהליך ואף יותר מכך, התחייבנו גם בפני ארזים שנמשיך לעשות כל מה שביכולתינו לקדם גם מול המועצה וזאת על מנת להכנס לתהליך ביצוע מוקדם ככל שניתן.

שמחנו לראות בפגישה שצוות ארזים מבין את הפערים,מבין את הקושי והמצוקה של התושבים ויש הסכמה הדדית שיש לעבוד במקצועיות ועל פי ההנחיות,הדרישות וההתחייבויות החוזיות, כך שגמר הפיתוח בשלוחה יבוצע בהקדם והשלוחה תימסר לאחזקת היישוב והמועצה באופן האופטימאלי.

תודה על הסבלנות והאמון שאנו מקבלים,

שלכם ובשבילכם

צוות מזכירות אשכולות