לטובת חיבור קו המים לשלוחה, מחר 8:30-10:30 תהיה הפסקת מים בשלוחה+חלק מהבתים הצמודים לשלוחה (לגבי הבתים הספציפיים תשלח הודעה בבוקר).

הודעות סמס • כניסות

לטובת חיבור קו המים לשלוחה, מחר 8:30-10:30 תהיה הפסקת מים בשלוחה+חלק מהבתים הצמודים לשלוחה (לגבי הבתים הספציפיים תשלח הודעה בבוקר).