וועדת קבלה ליישוב- הנחיות וטפסים

קליטה • 7/9/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

שאלון למועמדים להתיישבות-מעודכן

דף - טפסים שצריך להביא לראיון קליטה

שאלון פרטי אישיים -אשכולות קליטה

טפסים נדרשים והנחיות לתהליך קליטה