סיכום פרוטוקולי ועד אגודה - 31-05-20 וועד מקומי 31-05-20

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פרוטוקול ועד אגודה -8 - מתוקשב - 31.05

סיכום פרוטוקול ועד מקומי - מס 8 - מתוקשב- 31-05-20

שבוע טוב, מצ"ב סיכומי הפרוטוקולים של ועד האגודה והועד המקומי שנערכו ב-31/05/20.

עדכונכם.

ועד ההנהלה