סיכום פרטוקול ישיבת וועד הנהלה 19-21 - מספר 3 - 29/10/19

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת הנהלה - 3 - 29.10

מצ"ב קובץ