בואו נדבר על זה - מפגש תושבים מס 2

ועד הנהלה • כניסות

בואו נדבר על זה – מפגש תושבים מס 2

לאור הניסיון ולבקשת תושבים שלא הצליחו להגיע למפגש הראשון,  החלטנו לקיים מפגש נוסף ולהקדיש לכך את ישיבת המזכירות הקרובה שלנו: ביום שלישי 2/1/2018 בשעה 20:30 במועדון הפיס.

כמה מילים על המפגש הראשון – המפגש יצר הזדמנות מצוינת להכיר את המשפחות החדשות המתגוררות מזה זמן באשכולות.  בפתיחת המפגש  זבולון כלפה נתן  סקירה של התהליכים והמגמות שעברנו בשנתיים האחרונות ביישוב , הן ברמת המזכירות והן ברמת הקהילה.

המשתתפים  העלו לדיון סוגיות, שאלות ובעיקר הביעו את תחושותיהם ביחס להתנהלות הישוב, כפי שהם רואים מנקודת מבטם והתייחסו לפערים בנושאי תשתיות ופיתוח.

סוגיות אלו הציפו פערי ידע והבנה בעיקר בכל מה שקשור ליחסי מועצה ויישוב /אגודה  ובנושא ניהול האגודה במנגנון ניהול דו רבדי. 

כחברי מזכירות , היה חשוב לנו  לשמוע, ממקור ראשון, את המצוקות, הקשיים והפערים שהועלו על ידי התושבים שהאירו וחידדו את האתגר הגדול ביותר  שלנו היום באשכולות:  אתגר הצמיחה הדמוגרפית המהירה והשפעותיה  על חיי היום יום, דבר הדורש מכולנו, "חדשים" "וותיקים", כאחד, לאמפטיה סבלנות וסובלנות, וזאת מעבר לתכנון אסטרטגי וקידום פרויקטים בתשתיות והתגייסות אקטיבית ליזום אירועי אקלום וקליטה ביישוב .

לסיכום המפגש הראשון חשוב לנו להגיד כי אנו מוצאים שבשיחה פתוחה כנה ובלתי אמצעית, ניתן לדבר  כמעט על כל נושא, בשיח בונה מפרה ובהקשבה אמפטית למצוקות, נוכחנו לראות שזה בהחלט אפשרי  אף שלעיתים זה נראה שקשה לגשר על הפערים.

לאור הניסיון מהמפגש הראשון ובעיקר בימים אלו לקראת בחירות לחברות לאגודה של המשפחות החדשות ולקראת בחירות למזכירות האגודה  הממששות ובאות (פרטים בפרסום נפרד) אנו רואים בחשיבות  קיום דיון בוגר ושיח פתוח  על הנושאים שעל סדר היום באשכולות ,

אז בואו נדבר על זה ביום שלישי 2 לינואר בשעה 20:30 במועדון .

מזכירות אשכולות