סיכום ישיבות ועד אגודה וועד מקומי - מס' 2 - 26-10-21

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פרוטוקול - ישיבת ועד אגודה - מס 2 - 26-10-21

סיכום פרוטוקול - ישיבת ועד מקומי - מס 2 - 26-10-21

שלום רב, מצ"ב סיכום פרוטוקול ישיבת ועד אגודה וסיכום פרוטוקול ישיבת ועד מקומי שנערכו ב-26-10-21. בברכת נעשה ונצליח.