אסיפת חברים-סדר יום

ועד הנהלה • כניסות

זימון לאסיפת חברי אגודה מן המניין שתתקיים:

ביום שלישי 13/11/2018 בשעה 20:00 במועדון

על סדר היום:

  1. בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה
  2. הצגת משפחות חדשות המועמדות לחברות באגודה
  3. בחירת וועדת קלפי
  4. חלוקת טפסי בחירה ופתיחת קלפי לבחירה
  5. הצגה והסבר של הדוחות הכספיים של האגודה לשנת 2017- רו"ח ניב חכימי , ויו"ר המזכירות רונית גמליאל.
  6. הצבעה לאישור הדוחות הכספיים.
  7. שונות- עדכוני מזכירות
  • יש להצטייד מראש ביפויי כח ולהציגם מראש למזכיר האסיפה לצורך רישום בפרוטוקול וכן לוועדת הקלפי.
  • בשל הנושאים שעל סדר היום, אסיפת החברים תוגבל להשתתפות חברי אגודה בלבד ולא תהיה פתוחה לכלל התושבים וזאת בהתאם להנחיות וועדת ביקורת ותקנון האגודה .
  • חברי האגודה מתבקשים להגיע כדי להצביע בשתי ההצבעות החשובות.

מי שמגיע-- מצביע-- משפיע

צוות מזכירות אשכולות