סיכום פרוטוקול ישיבת וועד הנהלה 19-21 - מספר 2 - 07/10/19

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת הנהלה - 2 - 07.10

מצורף קובץ