דו"חות כספיים- אשכולות - אגודה שיתופית וועד מקומי - שנה"ע 2020

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

אשכולות אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית 12-2020 דוחות כספיים

וועד מקומי אשכולות 12-2020 דוחות כספיים

ערב טוב ומועדים לשמחה, מצ"ב הדו"חות הכספיים של ועד האגודה והוועד המקומי לשנה"ע 2020. הדו"חות יוצגו במהלך האסיפה הכללית שעתידה להתקיים ב-29/09 ותיערך עליהם הצבעה. במידה וישנן שאלות על הדוחו"ת, אנא העבירו לאורית עד למועד האסיפה ע"מ שרו"ח של האגודה יענה עליהן. כמובן שניתן להציג את השאלות גם בערב האסיפה. בברכת חג שמח ומועדים לשמחה. ועד הנהלה.