סיכום ישיבות ועד אגודה וועד מקומי - 05-12-22

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פרוטוקול - ישיבת ועד מקומי - מס 9 - 05-12-22

סיכום פרוטוקול - ישיבת ועד אגודה - מס 9 - 05-12-22

שלום רב, מצ"ב סיכום ישיבות ועד הנהלת אגודה וועד מקומי מתאריך 05-12-22. בברכה.