הזמנה לאסיפת חברים שלא מן המניין-יום ב 30/12

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

זימון לאסיפת חברים 30.12

ערב טוב, מצ"ב הזמנה לאסיפת חברים שלא מן המניין ביום ב 30/12/19 במבנה פייס. האסיפה תיערך ב20:00 ובמידה ולא יהיה הרוב הדרוש היא תיפתח ב20:30 בכל הרכב. באסיפה תוצגנה האפשרויות של הצוות הנבחר היישובי לאחר פגישותיו עם התובעים, המועצה וגורמים נוספים וגיבוש החלופות לפתרון. הפעם בשונה מאסיפות קודמות תיבחר ועדת קלפי ובאותו הערב תיערך הצבעה חשאית על החלופות. השתתפותכם חשובה. תגיעו ותשפיעו. חג חנוכה שמח לכל בית אשכולות. ועד היישוב.