סיכום פרוטוקולי ועד אגודה מס' 5 - 06-01-20 וועד מקומי מס' 5- 06-01-20

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה אגודה - 5 - 06.01

סיכום פרוטוקול ועד מקומי - מס 5 - 06-01-20

שלום רב, מצ"ב סיכומי הפרוטוקולים של ועד האגודה והועד המקומי. שימושכם.