סיכום ישיבות ועד אגודה וועד מקומי - 17-05-22

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פרוטוקול - ישיבת ועד מקומי - 17-05-22

סיכום פרוטוקול - ישיבת ועד אגודה - 17-05-22

שלום רב, מצ"ב סיכום ישיבות ועד הנהלת אגודה וועד מקומי מתאריך - 17/05/22. עיונכםן.