בחירות לנציג היישוב במליאת המועצה

ועד הנהלה • כניסות

תושבי אשכולות היקרים שעון החול מתקצר ונותרו *חמישה ימים בלבד להגשת מועמדות לבחירת נציג היישוב במליאת המועצה* ⏳

הנחיות וטפסים להרכבת רשימה ולהגשת מועמדות ניתן לקבל אצל רונית גמליאל

*אשכולות נמצאת בתנופת צמיחה ופיתוח ואנו קוראים לתושבים, שהמשך קידום ופיתוח היישוב חשוב להם, להגיש מועמדות לתפקיד* במועצה אזורית הר חברון לכל יישוב יש נציג אחד במליאת המועצה. נציגים אלה מהווים את מליאת המועצה במשך קדנציה בת 5 שנים, במהלכה חברי המליאה מקיימים דיונים אחת לחודש ומקבלים החלטות בסוגיות הנוגעות לכל היישובים בהר חברון (כגון-צו ארנונה , חוקי עזר עירוניים, וכו )

חברי מליאת המועצה מאשרים את תכנית העבודה ואת התקציב השנתי של המועצה. ופועלים במסגרת וועדות המשנה של המועצה כמו וועדת חינוך , וועדת תכנון ובניה וכו

*נציג היישוב במליאה מהווה חלק מההנהגה היישובית ומשמש כמשאב חשוב בקידום האינטרסים היישוביים והנושאים שעל סדר היום של המזכירות. אנו מעודדים תושבים בעלי יכולת ורצון לכהן בתפקיד חשוב זה, לקחת חלק משמעותי להמשך קידום ופיתוח היישוב אשכולות.

*לשאלות ופרטים נוספים על התפקיד מוזמנים לפנות לישי גבאי אשר שימש נציג הישוב במליאה בחמש השנים האחרונות

גמר חתימה טובה

מזכירות אשכולות