הבהרה בנוגע לעיתוי זימון אסיפת החברים שלא מן המניין

ועד הנהלה • כניסות

ערב טוב, לאור פנייה שקיבלנו בנושא אנו מחדדים את הסוגייה הבאה. נדרש לזמן אסיפת חברים שלא מן המניין כארבעה ימים לפני האסיפה. אנו זימנו שלושה ימים וחצי לפני האסיפה. הגשנו בקשה חריגה לרשם האגודות לאישור הזימון המוקדם. טרם קיבלנו את תשובתו. במידה ותשובתו לא תתקבל עד מחר האסיפה תידחה ליום א' בשעה 17:00 בעקבות נסיעתו של העורך דין שמייצג את האגודה לחו"ל בתקופת חג החנוכה. האילוץ היחידי בקיום האסיפה הוא נוכחותו של עורך דין האגודה ומתן אפשרות לחברי האגודה לשאול ולקבל תשובות. נעדכן מחר לאור תשובת הרשם. תודה והמשך ערב מצוין לכולם.

Screenshot 2019-12-18-21-24-50-421 com.android