תקנון הסעות תשע"ח

מידע שימושי • כניסות

קבצים מצורפים:

תקנון הסעות

הורים וילדים יקרים

מצ"ב תקנון הסעות,

תקנון זה הוא למען ביטחונם ושלומם של ילדינו היקרים לנו מכל.

אנא קראו את התקנון בעיון עם ילדכם והסבירו להם את חשיבות ההתנהגות בהתאם.

לפיכך, על ההורים ולידיהם לחתום על התקנון ובזאת התחייבתם לשמירה על הסדר התקין בהסעה.

תקנון הסעות – ישוב אשכולות

  1. יש להגיע בזמן להסעה.
  2. להתייחס בכבוד אל הנהג ולהקשיב לנהג.
  3. כל ילד ישב עם התיק רק במקום שנקבע לו.
  4. חלה חובת חגירת חגורת בטיחות באוטובוס
  5. חל איסור מוחלט לקום ולהלך באוטובוס בזמן הנסיעה.
  6. העלייה והירידה מהאוטובוס יתבצעו רק בתחנות המסודרות והקבועות.
  7. העלייה והירידה יבוצעו מהדלת הקדמית בלבד , תוך הקפדה על השקט ועל סדר ובמתן עדיפות לילדים הצעירים.
  8. הילדים יקומו ממקומותיהם רק לאחר שהאוטובוס עצר עצירה מוחלטת בתחנה.
  9. אין לנהוג באלימות פיזית ומילולית.
  10. חל איסור מוחלט להוציא איברי גוף מהחלון וכן לזרוק חפצים דרך החלון החוצה.

ידוע לי כי אי מילוי חובתי יביא לטיפול משמעתי בוועדה.

אי מילוי כל הסעיפים למעלה מפעמיים יביא להשעיה מההסעה

אני החתום מטה מתחייב בזאת על מילוי התקנון.

שם וחתימת התלמיד שם וחתימת ההורה

_______________ _____________