עדכון מזכירות #2 29/3/2018

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

עדכוני מזכירות לתושבים 2

תקציר העשייה ועדכונים משולחן המזכירות לחודשים פברואר מרץ 2018