סיכום ישיבת ועד אגודה - 10-02-22

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פרוטוקול - ישיבת ועד אגודה - מס 3 - 10-01-22pdf

שלום רב, מצ"ב סיכום ישיבת ועד אגודה שנערכה ב-10-01-22. בברכת נעשה ונצליח. ועד אגודה