סיום כהונת מזכירות - לוחות זמנים

ועד הנהלה • כניסות

לחברי האגודה שלום,

בהמשך להודעה על סיום כהונתנו במזכירות אנו מבקשים לקיים בחירות חשאיות למוסדות האגודה:

  1. בחירות לוועד הנהלת האגודה (מזכירות).
  2. בחירות לוועדת ביקורת.
  3. בחירת חברים חדשים לחברות באגודה

מאחר ואנו נמצאים בעיצומה של חופשת הקיץ וכדי לאפשר הליך דמוקרטי ויעיל אנו קוראים לחברי האגודה לשריין את התאריכים החשובים הבאים:

  1. החל ממחר בבוקר ועד ה 8/8/19 ניתן להעביר לאורית בקשות חתומות להצטרפות לאגודה-> בהתאם לנוסח הקבוע בתקנון ( גם ישלח לתושבים הזכאים)
  2. ביום רביעי 21/8/19 בשעה 20:30 תתקיים אסיפת חברים שלא מן המניין ->סדר יום סופי וזימון רשמי יפורסם בסמוך לאסיפה.
  3. בין התאריכים 22/8/19- 1/9/2019 ניתן יהיה להציג מועמדות לוועד ההנהלה ולוועדת ביקורת ->הנחיות יפורסמו בנפרד
  4. ב 1/9/19 וועדת הקלפי תפרסם את רשימת המועמדים לבחירה.
  5. ביום ראשון 8/9/19 בערב יתקיימו בחירות חשאיות.

הבהרה בעניין ניהול היישוב בתקופת המעבר:

בעקבות פניה של יו"ר וועדת ביקורת ד"ר זכרי ברניס ושל לאה מנדל מנהלת מחלקת יישובים במועצה, התבקשנו להודיע שלאור משך הזמן הממושך עד לקיום הבחירות אנו נמשיך לכהן בתפקידנו גם במהלך חודש אוגוסט (תקופת המעבר) אך במתכונת מצומצמת יותר של תדירות ישיבות ובקבלת החלטות בנושאים דחופים בלבד.

עידן, כמזכיר היישוב, יטפל בכל הנושאים השוטפים שעל סדר היום בכלל ובפתיחת שנת הלימודים בפרט, יהווה כתובת לכל עניין ויעביר אלינו לטיפול ולהחלטה ככל שיידרש.

מאחלים לכל בית אשכולות הליך בחירות מוצלח

וחופשת קיץ מהנה ובטוחה .

בברכה,

צוות מזכירות אשכולות