חודש טוב ושבוע טוב, מצ"ב הדוחו"ת הכספיים של האגודה לשנה"ע 2019. אנא רכזו שאלות על הדוחו"ת עד יום ה' הקרוב ושלחו אותן לאורית המזכירה ע"מ שיועברו במרוכז לרו"ח של האגודה בטרם אסיפת החברים. במהלך שבוע הבא, לאור מציאות הקורונה, תתקיים אסיפת חברים מן המניי ...

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

file 46788

חודש טוב ושבוע טוב, מצ"ב הדוחו"ת הכספיים של האגודה לשנה"ע 2019. אנא רכזו שאלות על הדוחו"ת עד יום ה' הקרוב ושלחו אותן לאורית המזכירה ע"מ שיועברו במרוכז לרו"ח של האגודה בטרם אסיפת החברים. במהלך שבוע הבא, לאור מציאות הקורונה, תתקיים אסיפת חברים מן המניין באופן מקוון להצבעה על הדוחו"ת. ייצא זימון בנפרד לאסיפת החברים. תודה.