סיכום פרוטוקולי ועד אגודה - 26-07-20 וועד מקומי 26-07-20

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פרוטוקול ועד מקומי - מס 9 - 26-07-20

סיכום פרוטוקול ועד אגודה -9 - 26.07

שלום רב, מצ"ב סיכום פרוטוקול ועד אגודה וסיכום פרוטוקול ועד מקומי.

עיונכם. 

בברכה, ועד הנהלה