תזכורת הערב אסיפת חברי אגודה בשעה 20.00 הצגת מועמדים לאגודה , דוחות כספיים 2018, סיכום כהונת מזכירות, בחירת וועדת קלפי , שונות ,מצפים לראותכם

הודעות סמס • כניסות

תזכורת הערב אסיפת חברי אגודה בשעה 20.00 הצגת מועמדים לאגודה , דוחות כספיים 2018, סיכום כהונת מזכירות, בחירת וועדת קלפי , שונות ,מצפים לראותכם