אסיפת תקציב 2018

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

זימון לאספת חברים 21.3.18(1)

זימון לאסיפת תקציב 2018 

אסיפת תקציב