ביקור מועצת הר חברון באשכולות - 12/01/2020

ועד הנהלה • כניסות

שבוע טוב, היום התקיים ביקור של המועצה באשכולות ומטה עם מטה. בביקור השתתפו ראש המועצה, מנהלי אגפים ובע"ת מרכזיים מהמועצה וועד היישוב ובעלי תפקידים מהאגודה. במהלך הביקור ניתנה סקירה על העשייה הנוכחית ביישוב ועל הנושאים שעומדים על הפרק כגון: הפער בתשלומי המועצה ליישוב במסגרת תקציב ועדים, מצבנו הכלכלי, חינוך פורמלי ולא פורמלי, מתנ"ס, נושאי קהילה, נוער, תחבורה, בטיחות, ביוב, ארנונה, הטבות מס, תביעה/פשרה, איכות הסביבה, המשך צמיחה ועוד. הביקור היה מצוין ואנחנו מאמינים שבקרוב נראה חלק מתוצאותיו. זוהי אבן דרך נוספת בעבודתנו המשותפת לקידום נושאים רבים של היישוב עם המועצה. נציין שיש לנו לעתים גם מחלוקות על הדרך אבל בסופו של דבר אין חילוקי דעות על המטרה. כמ כן גם המועצה וגם היישוב רוצים בהמשך צמיחה ושגשוש של אשכולות והר חברון כולה. ברצוני להודות לכל מי שלקח חלק בביקור, חברי הוועד ועובדי האגודה. בברכת נעשה ונצליח.

IMG 20200112 162442