הורים יקרים שלום רב, לרישום לקייטנת בוקר יש להיכנס דרך אתר ב ...

ועד הנהלה • כניסות

הורים יקרים שלום רב, לרישום לקייטנת בוקר יש להיכנס דרך אתר במועצה אנא בקישור :tic.li/vgvkvbz

כמו כן , ע"מ לאפשר להורים שצריכים המשך צהרון אנו מעוניינים לבדוק את כמות המתעניינים אנא מלאו גם את הפרטים בקישור docs.google.com/forms/d/1__U8tT_enZ1CXSvFAsF5SywxXzWDJWyx7LCkKbAd5cw/edit. לאחר שנדע כמות מתעניינים נוכל לבדוק אם ניתן להפעיל צהרון ניצנים או שתופעל קייטנה של הישוב ובהתאם לכך נפרסם את העלויות ונבצע רישום.