מיקום נקודות איסוף גזם וגרוטאות ביישוב

מידע שימושי • כניסות

תושבי אשכולות היקרים   

אנחנו מבקשים להפיץ שוב את המפות עם ציון נקודות איסוף הגזם והגרוטאות כפי שנקבעו ביישוב ומבקשים בכל לשון של בקשה לרכז את הגזם הפסולת והגרוטאות אך ורק בנקודות איסוף אלו .

אין לנו ביישוב מערך של איסוף פסולת מהבתים  לפיכך כל  פסולת שלא מועברת  לנקודות האיסוף או מוטמנת בכלובי המיחזור או בתוך פחי האשפה ,  נשארת על המדרכות ומתפזרת ברחבי היישוב ...ואז לצערינו היישוב שלנו נראה כמו מזבלה אחת גדולה . 
תודה על שיתוף הפעולה  והמשך יום טוב .

פסולת 2פסולת 1יישוב עליוןשלוחה ב