שירותי האגודה

מידע שימושי • כניסות

השירות

*במסגרת התקציב השנתי שאושר באסיפה הכללית השנתית

פירוט

תרבות יישובית

חגים, גיבוש, והעשרה

נוער, ותיקים, ספורט, חוגים

פעילות יישובית

חינוך פורמאלי – פעוטון

ניהול ותחזוקה, פיקוח מועצה

בטחון יישובי

שמירה, שערים, רבש"צ

גינון*

חצרן תכנון וביצוע

אחזקת מבנה ציבור ושטחי ציבור*

תיאום פיקוח וניהול המבנים

כבישים ומדרכות *

תיאום פיקוח וקביעת רמת שרות

תאורת רחוב *

תיאום פיקוח וקביעת רמת שרות

פינוי גזם ופסולת מוצקה*

פינוי לנקודה מרכזת ופיקוח

טיאוט ונקיון רחובות*

תיאום פיקוח וקביעת רמת שרות

כוח אדם – מזכירות, מזכיר, רכזת קהילה וכו'.

מתוך תקציב היישוב

מים

ניהול משק המים ביישוב