סיכום כהונת מזכירות 2016-2017

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פעילות מזכירות לפרסום

תושבים יקרים שלום

עם סיום כהונתנו ברצוננו להביא בפניכם את הנושאים העיקריים בהם עסקנו במהלך השנתיים האחרונות(מצורף קובץ) ובכך לסכם עוד פרק ב "סיפור של אשכולות"

פרק בו המציאות השתנתה - מעבר מתכניות וחוזים לבניה אינטנסיבית ועשרות תושבים חדשים שעברו להתגורר באשכולות.

נאחל הצלחה רבה לצוות ההנהגה החדש שיכתוב את הפרק הבא - המשך הובלת השינויים הארגוניים הקהילתיים והפיזיים והתאמתם למציאות החדשה להבטחת המשך איכות חיינו באשכולות.

בברכה

רולו , רונית, נטע, זבולון, יעקב, ישי , יניב