דוחות כספיים 12-2022

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

אשכולות אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית 12-2022 דוחות כספיים

אשכולות אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית 12-2022_דוחות_כספיים