אסיפת חברי אגודה

ועד הנהלה • כניסות

חברי אגודת אשכולות מוזמנים לאסיפה שלא מן המניין שתתקיים:

ביום שלישי 13/8/2019 בשעה 20:00 במועדון

על סדר היום:

  1. התכנסות, פתיחה
  2. בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה
  3. הצגת מועמדים לחברות לאגודה.
  4. הצגת דוחות כספיים של האגודה לשנת 2018 והצבעה לאישור הדוחות -רו"ח ניב חכימי
  5. סיכום כהונת מזכירות 2018-2019
  6. בחירת וועדת קלפי
  7. דבר וועדת ביקורת
  8. שונות וסיכום.

***האסיפה מיועדת לחברי אגודה ולא תתאפשר השתתפות של תושבים שאינם חברים

***האסיפה תפתח רשמית בשעה 20:00, במידה ולא יהיה הרוב הנדרש האסיפה תדחה לשעה 20:30 ותתקיים בכל כמות משתתפים.

מצפים לראותכם

מזכירות אשכולות.