הודעה חשובה - בית כנסת אשכולות

ועד הנהלה • כניסות

צהריים טובים, חודש "מנחם אב" הוא חודש שמתחיל במשבר. בחודש הזה נחרב בית המקדש. מחד ממעטים בשמחות ומאידך מציינים אירועים חינוכיים וציבוריים. השבוע האחרון באשכולות היה שבוע מטלטל בהקשר הבית כנסת היישובי ובין אדם לחברו. חווינו כיישוב אירוע חריג שהצריך אותנו לנקוט בפעולות חריגות. בשבוע האחרון המציאות השתנתה בכל רגע וכללה עליות וירידות. הבנו שיש טעם לכל דבר שקורה. החלטנו בהתייעצות ובשותפות של חברים רבים ללכת לתהליך של צמיחה והתחדשות. תהליך שכולם התחייבו לו שכולל מחד הצבת גבולות ומאידך הכרה שמה שהיה הוא לא שיהיה. אומר הבעש"ט שכל פעם שאדם מתעורר רוחנית, שיש בו רצון לעשות מעשה טוב, רצון להשתנות, רצון להיות טוב יותר, רצון לתת, באותו רגע הוא שומע בת -קול מהר חורב. ועד היישוב וועד הבית כנסת קיימו פגישות השבוע מול כל הגורמים המעורבים וכן התקיימה פגישה עם הרב חזי מסנסנה שמלווה את היישוב בנושא ההלכתי. בהתאם לכך, הוחלט בין כל הגורמים על פתיחתו המחודשת של הבית-כנסת כבר בשבת הקרובה לאחר מיצוי תהליך הטיפול ותוך יישום כל ההסכמות וההבנות והקפדה על אי הישנות מקרים דומים. נסיים בציטוט של הרב קוק" ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו ע"י "שנאת חינם", נשוב להיבנות והעולם יבנה ע"י "אהבת חינם"". שנזכה לריבוי אהבת חינם בבית-הכנסת היישובי וביישוב אשכולות בכלל ונמעיט בשנאת חינם. וועד היישוב וועד הבית-כנסת. 🇮🇱🏚️🇮🇱