עדכון מועד אסיפת חברים שלא מן המניין ליום א' - 22/12/19 שעה 21:00

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לאסיפת חברים שלא מן המניין 22-12-19

אחה"צ טובים, רשם האגודות טרם השיב לפניית הועד בנוגע לקיצור מועד זימון האסיפה ולפיכך ע"מ שנעמוד בהנחיות התקנון ולפי מס' סעיף 27 ב' לתקנון האגודה האסיפה תתקיים ביום א' בשעה 21:00. במידה ולא יהיה הרוב הדרוש לקיום האסיפה, היא תידחה ותיפתח ב-21:30 בכל הרכב ונוכחות. אנחנו ערים לשיח המתנהל בנושא שבחלקו אמוציונאלי. היישוב נמצא בפרשת דרכים כלכלית. אנחנו עושים ופועלים רבות כדי לנסות ולהוציאו לדרך כלכלית וקהילתית חדשה. זה מאתגר, זה לא פשוט אבל זה אפשרי וזו לא גזירת גורל. השבוע האגודה נדרשת להגיש תצהירים לבית המשפט. עורכי הדין של האגודה עם חברי הועד חושבים על אלטרנטיבות נוספות לאור עלויות המשפט היקרות שהיישוב שילם עד כה (הן תוצגנה באסיפה) ויותר מכך, שהוא מתוכנן לשלם בשנים הקרובות (גם אלו יוצגו באסיפה הקרובה). עורכי הדין של האגודה והועד מעוניינים להציג חלופות נוספות להמשך התהליך וזה קריטי בעת הזו בגלל לוחות הזמנים של בית המשפט. לוח זמנים של בית משפט הוא לא גמיש וכל התארכות הליך עולה לאגודה כסף רב (מאוד). ועד ההנהלה התחייב להביא לאסיפה הכללית כל החלטה בנושאים קריטיים שמשפיעים מהותית על היישוב והאגודה. לכן אנו נוהגים כך, מתוך אחריות ציבורית, אחריות כלכלית, אחריות חברתית ואחריות אישית. האסיפה הכללית תבחר את הדרך ובהחלטה דמוקרטית יוחלט לאן יהיו מועדות פניו של היישוב בשנים הקרובות. הועד יכול להמליץ, לפי מיטב שיפוטו, מקצועיות והבנתו מה נדרש בעת הזו ליישוב ומה נכון כדי לצלוח את אתגרי ההווה והעתיד. אבל אנחנו מדגישים, מי שיקבל את ההחלטה בהצבעה דמוקרטית היא האסיפה הכללית, על כלל המשמעויות בהווה ובעתיד. הועד הנוכחי, מייצג את היישוב ודואג ליישוב אשכולות בלבד!! אנחנו נמשיך לעשות זאת כל עוד תמשיכו לתת בנו את האמון שדרכנו היא הדרך שתביא את היישוב למקום שהוא ראוי להיות בו והכל עם ערכי הליבה שאנחנו דוגלים בהם ונמשיך לדגול בהם כל עוד זו המשמרת שלנו. ברכה והצלחה לכולנו. ועד היישוב.