המים נסגרים עכשיו למשך שעתיים בכל השלוחה ובמגרשים 77, 78, 79, 80, 66

הודעות סמס • כניסות

המים נסגרים עכשיו למשך שעתיים בכל השלוחה ובמגרשים 77, 78, 79, 80, 66