הזמנה לאסיפת חברים שלא מן המניין-מוצ"ש 21/12

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לאסיפת חברים שלא מן המניין 21-12-19

צהריים טובים, מצ"ב הזמנה לאסיפת חברים שלא מן המניין. האסיפה מיועדת לחברי אגודה שאינם נמצאים בתביעה מול האגודה בלבד. השתתפותכם חשובה. תודה. ועד היישוב.