חשוב! מחר בין 8:30 ל 11:30 תהיה הפסקת מים בכלל הישוב לטובת חיבור קו מים חדש. אנא הערכותיכם. נעשה מאמץ רב לסיים מוקדם מהצפוי.

הודעות סמס • כניסות

חשוב! מחר בין 8:30 ל 11:30 תהיה הפסקת מים בכלל הישוב לטובת חיבור קו מים חדש. אנא הערכותיכם. נעשה מאמץ רב לסיים מוקדם מהצפוי.