נוהל מעודכן להשכרת ציוד, מועדונים ומבני ציבור לשימוש פרטי 10/4/2018

מידע שימושי • כניסות

קבצים מצורפים:

נוהל להשכרת ציוד אגודה ושימוש פרטי במועדון

הנדון : נוהל שימוש והשכרת ציוד, מועדונים ומבני ציבור לשימוש אישי של תושבי אשכולות.

מעודכן לתאריך 10/4/2018

מטרת הנוהל :

שמירה על תקינות ונראות המבנים, המועדונים והציוד של אגודת אשכולות.

השיטה :

מילוי וחתימה על טופס השאלה : הכולל ת.ז. של התושב המבקש, קריאה וחתימה על תקנון, ביצוע מסירה והחזרה באופן אישי ע"י נציג מזכירות. בנושא ציוד יצורף טופס נוסף.

אחריות :

ביצוע מסירה והחתמה על טפסים מזכיר ומזכירה.

אחריות בנושא המשתמע מהתקנון התושב/ת.

בברכה,

מזכירות אשכולות.