"רוקמים קהילה באשכולות"

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום לתושבים -מנהלת קהילה

עדכון החלטת מזכירות בנושא רכזת קהילה