ערב התנעת ועדות יישוביות - 03/03 21:00

ועד הנהלה • כניסות

תושבי אשכולות שלום רב.

בהמשך להודעות על התהליכים הנעשים ברמה היישובית, הכלכלית ומול המועצה .

בהמשך לתהליכים הקהילתיים שנעשו במזכירות הקודמת ולערב שולחנות עגולים ,הגיע הזמן להניע וליישם את הוועדות השונות שיובילו כל אחת בתחומה את התהליכים ביישוב, תוך שיתוף ובניית תוכניות עבודה מסודרות ומשמעותיות.

ביום. ג' הקרוב, 3.3.2020 בשעה. 21:00 נתכנס בפייס לערב התנעת ועדות.

מצורפת טבלה בה ניתן להירשם לוועדה בה תרצו לקחת חלק .

כל חבר מזכירות אחראי לוועדה מסויימת. מטרת המפגש היא להגדיר את תפקידה של כל וועדה וגבולות הגזרה, להציב את הנושאים העיקריים לשנת פעילות 2020 ולוח זמנים לעבודה.

הוועדות שיחלו את עבודתן: חינוך, תרבות ופנאי, פיתוח תשתיות ואיכות סביבה.

ניתן להירשם בהודעה/מייל/וואטסאפ לאחד מחברי המזכירות.

ברכה והצלחה.

בברכה,

יונתן,אליהו,מורן,דורית ואלכסיי