סיכום פרוטוקול ועד מקומי וסיכום פרוטוקול ועד אגודה - 17/01/21

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פרוטוקול ועד מקומי - מס 12 - 17-01-21

סיכום פרוטוקול ועד אגודה -12 - 17.01

שלום רב, מצ"ב סיכום פרוטוקול ועד האגודה וסיכום פרוטוקול הועד המקומי. לעיונכם. שבוע טוב לכל בית אשכולות.