שבוע טוב, *בעקבות פניות נוספות, ניתן להגיש הצעות עד 31/12/22 ...

ועד הנהלה • כניסות

שבוע טוב, *בעקבות פניות נוספות, ניתן להגיש הצעות עד 31/12/22 מועד אחרון. בהצלחה*.


מצ"ב הזמנה
לקבלת הצעות במכרז להשכרת מבנה עץ בגודל של כ- 45 מטר (מבנה "ארזים"). יש לשלוח הצעות למזכירות היישוב במייל eshkolot3@bezeqint.ne או eshkolot.mazkir@gmail.com
יש לציין שתשלום השכירות יהיה שנה מראש. פרסום זה לידיעה כללית ואין בו כדי לחייב את היישוב לקבל כל הצעה בכל מחיר אלא בהתאם לצורכי והחלטת היישוב.