סיכום פרוטוקולים ועד אגודה וועד מקומי - מס' 11 - 08/11/20

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פרוטוקול ועד אגודה -11 - 08.11

סיכום פרוטוקול ועד מקומי - מס 11 - 08-11-20

שבוע טוב, מצ"ב סיכומי הפרוטוקולים של ועד האגודה והועד המקומי מתאריך 08/11/20. עיונכם.