דחיית מועד ערב התנעת ועדות יישוביות מהיום בשעה 21:00

ועד הנהלה • כניסות

ערב טוב לכולם,
לאור ריבוי מופעי טרום פורים ואירועים בכלל ובקשות של מס' חברים בועדות היישוביות הוחלט לדחות את ערב התנעת הוועדות למועד אחר. הודעת זימון חדשה תופץ בהמשך. תודה על נכונות החברים שהתנדבו, נתראה במועד החדש.

ברכה והצלחה.

ועד היישוב