מצב הנושאים לדיון לישיבת וועד ביום ראשון 8.11 לידיעה המשך יו ...

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

file 47146

מצב הנושאים לדיון לישיבת וועד ביום ראשון 8.11 לידיעה המשך יום טוב