אסיפת תושבים ביום רביעי 21/3 בשעה 20:00 . מצורף קובץ התקציב המוצע לאישור.

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

קובץ התקציב המוצע

תושבי אשכולות היקרים

שלום וברכה

ביום רביעי 21/3/2018 בשעה 20:00 נתכנס לאסיפה השנתית לאישור תקציב האגודה . נשמח לשתף אתכם, התושבים, בתובנות ובתהליך העבודה שביצענו עד לגיבוש תקציב העבודה.

זו ההזדמנות לשאול את כל השאלות ולהביע דעה.

כל תושבי אשכולות מוזמנים בזאת להגיע ולהשתתף באסיפה, את ההחלטה על אישור התקציב יקבלו חברי אגודה בלבד. 

כידוע, אשכולות מנוהלת כאגודה שיתופית קהילתית ומחויבת בהחלטת אסיפת חברי אגודה לאישור תקציב. ניהול היישוב כאגודה קהילתית מהווה כלי מצוין לשותפות אמיתית ונשיאה משותפת בנטל, בו כולם מחליטים ברוב קולות באספה הכללית על רמת השירותים ועל התקציב הנדרש לקיומם.

מה זו קהילה ?  קהילה היא צורך אנושי בסיסי. אנשים מוצאים בקהילה עוגן לשייכות ולהזדהות, מרחב ליצירת קשרים חברתיים, רשת ביטחון, מקום שאפשר להתארגן בו יחד כדי להשפיע.

מה זו אגודה ? אגודה להתיישבות קהילתית היא ישות חברתית שהחברים בה פועלים בעצמם ולמען עצמם . ישות משפטית פרטית שבאמצעותה גובים את מיסי הקהילה להשלמת השירותים המוניציפליים או למתן שירותים קהילתיים שאינם מסופקים ע"י המועצה האזורית אלא מסופקים ממשאבי הקהילה .

ומכאן, שאין קהילה בלי השתתפות הציבור. אפשר לנהל בית ספר ללא השתתפות הציבור, אפשר לספק שירותי בריאות, לקיים מערכת מוניציפלית, לתת שירותי רווחה ללא שיתוף הציבור ועוד....אבל, אין אפשרות לקיים יישוב כפרי קהילתי ללא השתתפות הציבור והתגייסות קהילתית. הסתמכות על מקבלי שכר ועל ממלאי תפקיד רשמי אינה מספקת כדי לקיים אורח חיים ואיכות חיים מיטביים באשכולות של 100-140 משפחות.  יש חובה בעשייה התנדבותית רחבה, בקשרי חברות, בערכים ובנורמות משותפים, באכפתיות. כל אלה אינם קורים מעצמם.

אם תושבי אשכולות  יאמצו גישה קהילתית, יגדל היקף המשאבים תעלה רמת החיים ויגדלו האפשרויות לפיתוח היישוב ובמימוש הפוטנציאל המדהים באשכולות.

גיוס משאבי הקהילה הוא מכפיל כוח משמעותי למי שרוצה לקדם נושא כלשהו בקהילה. אם נשכיל לזהות את המשאבים, לגייס אותם ולהפעיל אותם היטב – נוכל לספק שירותי חינוך,ביטחון, תרבות, רווחה וספורט באופן טוב הרבה יותר.

           

זכרו , קהילה היא ישות חברתית שאנשים פועלים בה בעצמם  ולמענם!!

                       כי מי אם לא אנחנו נפעל למען עצמינו

                                    מצפים לראותכם

                                צוות מזכירות אשכולות

רונית גמליאל , שאולי בולגריו, ישי גבאי, אילת שלום ,כרמית אלמעלם , יניב מילס