הזמנה לאסיפת חברי אגודת אשכולות

ועד הנהלה • כניסות

חברי אגודת אשכולות מוזמנים לאסיפה מן המניין שתתקיים:

ביום שני 29/4/2019

בשעה 20:00 במועדון

על סדר היום:

  1. בחירת יו"ר אסיפה
  2. הצגת תקציב האגודה לשנת 2019
  3. הצבעה- בעד /נגד הפיכת הפעוטון ליחידה כלכלית סגורה ללא סבסוד מתקציב האגודה.
  4. הצבעה- אישור התקציב המוצע
  5. שונות

*האסיפה תפתח בשעה 20:00, במידה ולא יהיה הרוב הנדרש האסיפה תדחה לשעה 20:30 ותתקיים בכל כמות משתתפים.

*נא להצטייד בייפויי כח ולהציג מראש ליו"ר האסיפה.

*זמן סיום משוער- 22:30

מצפים לראותכם

צוות מזכירות אשכולות.

רונית גמליאל , ישי גבאי, כרמית אלמעלם, אילת שלום , יניב מילס