סיכום פרוטוקולים - ישיבת ועד אגודה וישיבת ועד מקומי - 30-01-23

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פרוטוקול - ישיבת ועד אגודה - מס 10 - 30-01-23

סיכום פרוטוקול - ישיבת ועד מקומי - מס 10 - 30-01-23

שלום רב, מצ"ב סיכומי הפרוטוקולים של ישיבות הוועד שנערכו ב-30-01-23. בברכת חג פורים שמח.