שירותי המועצה לתושב

מידע שימושי • כניסות

השירות

המחלקה

פירוט

חינוך

אגף החינוך

גנים , בתי"ס פיקוח על פעוטונים

תרבות וספורט

אגף חינוך והחברה למתנסים

פעולות אזוריות

נוער

מחלקת נוער

ליווי רכזי נוער ופעילות אזורית

בטחון

בטחון

שיטור קהילתי, קשר מול רבשצ"ים והצבא

רווחה

אגף הרווחה

ביוב

אגף תשתיות ואכ"הס

היטלים אגרות תכנון וביצוע

פינוי אשפה +גזם ופסולת מוצקה

אגף תשתיות ואכה"ס

פינוי אשפה ביישוב וניקוי פחים ואיסוף גזם מנקודה מרכזת ביישוב

שירות וטרינרי

חיסונים טיפול בכלבים משוטטים

ארנונה

מחלקת גביה וגזברות

הטלה וגבייה

הנהלת חשבונות

מחלקת גביה וגזברות

ניהול תקציב ובקרה

תכנון ובניה

מהנדס המועצה

ועדה מקומית , זכויות , תוכניות והתרי בניה

תחבורה

אגף החינוך

הסעות לבתיה"ס