חודש טוב ושבוע טוב, מצ"ב הדוחו"ת הכספיים של הועד המקומי לשנה ...

ועד הנהלה • כניסות

חודש טוב ושבוע טוב, מצ"ב הדוחו"ת הכספיים של הועד המקומי לשנה"ע 2019. אנא רכזו שאלות על הדוחו"ת עד יום ה' הקרוב ושלחו אותן לאורית המזכירה ע"מ שיועברו במרוכז לרו"ח של היישוב בטרם האסיפה. במהלך שבוע הבא, לאור מציאות הקורונה, תתקיים אסיפה באופן מקוון להצבעה על הדוחו"ת. ייצא זימון בנפרד לאסיפה. תודה.